Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Polityka prywatności

Aiton Caldwell SA przykłada dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa Dane osobowe ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe. Obowiązuje ona wszystkich klientów firmy Aiton Caldwell SA, a także gości odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą, być klientami Aiton Caldwell SA.

Informacje Ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest firma Aiton Caldwell SA, z siedzibą w Gdańsku, ul. C. K. Norwida 1, 80-280 Gdańsk, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Aiton Caldwell SA zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących własnych danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe, które pozyskiwane i przechowywane są przez Aiton Caldwell SA tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem (takie jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika itp.) przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym do celów technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, komunikacji oraz zapewnienia mu jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych Aiton Caldwell SA stosuje odpowiednie zabezpieczenia, które obejmują zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Rozwiązania te obejmują między innymi hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory sieciowe, stały monitoring systemów, wykrywanie włamań i nieprawidłowości oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja handlowa

1. Wszelkie treści reklamowe, w tym powiadomienia o promocjach i ofertach specjalnych związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów, mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich uprzednią zgodą.

2. Administrator zastrzega dla siebie prawo do wysyłania Użytkownikowi niezamówionych wiadomości innych niż informacja handlowa. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie tych informacji od Serwisu.

Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu należy kierować do Obsługi Serwisu.


Zamknij [X]