Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Gdańsk, dnia 31 stycznia 2023 r.

Informujemy, że:
1) z dniem 1 lutego 2023 r. zaprzestajemy sprzedaż usług dla użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2) usługi dla użytkowników, w tym konsumentów, którym świadczyliśmy na dzień 31 stycznia 2023 r. usługi telekomunikacyjne FCN Pre-Paid będą w dalszym ciągu realizowane na niezmienionych zasadach,
3) z dniem 1 lutego 2023 r. do umów zawartych z użytkownikami niebędącymi konsumentami stosuje się nowy „Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych FCN Pre-Paid dla nie konsumentów”.

FCN

Dokumenty aktualnie rozwijanej wersji platformy. Dotyczą wszystkich użytkowników, którzy założyli konto po 21 października 2013 roku.

Przenoszenie numerów i pozostałe dokumenty

Dotyczą użytkowników wszystkich wersji platformy: FCN, FCN 3.09 oraz Tlenofon.

FCN 3.09

Dokumenty starej wersji platformy. Dotyczy tylko użytkowników, którzy założyli konto przed 21 października 2013 roku i nie dokonali migracji. Na tej wersji platformy nie można zakładać nowych kont.

Tlenofon

Dokumenty platformy Tlenofon. Tlenofon od 2010 roku jest częścią sieci FCN. Zakładanie nowych kont na platformie nie jest już możliwe.


Zamknij [X]