Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Jak usunąć konto w Tlenofon?

W celu zamknięcia konta Tlenofon należy przesłać rezygnację w formie pisemnej.

W rezygnacji proszę wskazać unikalne dane konta, login lub numer telefonu przypisanego do konta
i przesłać drogą elektroniczną na adres bok@fcn.pl.

Zgodnie z Regulaminem:

„Rozwiązanie Umowy §7. ust. 1 Umowa może zostać rozwiązana przez FCN, za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę uzasadniającą.”

Umowa może zostać rozwiązana przez FCN z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.


Zamknij [X]