Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Konfiguracja Gigaset A540IP i C530IP z pomocą interfejsu WWW

Przedstawiamy instrukcję przygotowania do pracy telefonu Gigaset A540IP i nowszego modelu Gigaset C530IP przez konfigurator WWW. Jest to zalecana metoda konfiguracji, zarówno dla użytkowników domowych jak i firm – oferuje więcej możliwości niż narzędzie wbudowane w aparat.

Uwaga: Zrzuty ekranu pochodzą z modelu A540IP, jednakże dla modelu C530IP wyglądają one identycznie, a procedura rejestracji konta jest dokładnie taka sama.

Zakładamy, że stacja DECT została prawidłowo podłączona do routera, a słuchawka naładowana. Jeżeli słuchawka była kupiona w zestawie pudełkowym ze stacją DECT, powinna być już w niej zarejestrowana. Wszystkie dodatkowe słuchawki zakupione osobno powinny zostać wcześniej zarejestrowane, zgodnie z tą instrukcją.

Uruchomienie panelu konfiguracyjnego

Panel konfiguracyjny uruchamiamy w przeglądarce internetowej, przechodząc pod adres stacji DECT: 10.22.22.84 (dla Gigaset A540IP) lub 10.22.22.72 (dla Gigaset C530IP). W razie wątpliwości, adres IP zawsze można sprawdzić wyświetlając go na ekranie słuchawki przez wciśnięcie dużego przycisku wywołania na stacji DECT.

Domyślny kod PIN urządzenia to w obydwu przypadkach “0000”. Zalecamy zmienić domyślny PIN zgodnie z sugestią konfiguratora.

Konfiguracja kont VoIP

Należy otworzyć zakładkę Ustawienia / Telefonia / Połączenia.

Mamy tutaj możliwość skonfigurowania sześciu niezależnych kont VoIP. Ich domyślne nazwy to IP1… IP6, ale warto je zmienić na np. imię i nazwisko pracownika. Aby dodać konto, należy wybrać “Edytuj”.

Obraz przedstawiający ekran konfiguracji kont VoIP Gigaset A540IP
Ekran konfiguracji kont VoIP

Na ekranie edycji połączenia należy wprowadzić następujące dane (aby były widoczne wszystkie wymagane pola, należy kliknąć przycisk “Pokaż ustawienia zaawansowane”:

Formularz na ekranie konfiguracji konta VoIP
Nazwa połączenia lub numer (opcjonalnie): Rekomendujemy wpisać np. imię i nazwisko pracownika / użytkownika
Nazwa uwierzytelnienia: login FCN
Hasło uwierzytelnienia: hasło VoIP
Nazwa użytkownika: login FCN
Nazwa wyświetlana (opcjonalnie): Rekomendujemy wpisać np. imię i nazwisko pracownika / użytkownika
Domena: sip.fcn.pl
Adres serwera proxy: sip.fcn.pl
Serwer rejestracji: sip.fcn.pl
Adres serwera outbound: sip.fcn.pl

Po wprowadzeniu danych wszystkich konta, należy wybrać przycisk “Ustaw”. Ekran poniżej przedstawia prawidłowo wypełniony formularz:

Obraz przedstawiający ekran konfiguracji kont VoIP Gigaset A540IP z prawidłowo wypełnionym formularzem
Ekran konfiguracji konta VoIP

Przypisanie kont do słuchawek

Po wprowadzeniu danych wszystkich potrzebnych nam kont, należy przypisać je do konkretnych, zarejestrowanych w stacji słuchawek, aby było wiadomo jakim numerem ma identyfikować się pracownik dzwoniący poza firmę i które urządzenie ma dzwonić w przypadku połączenia przychodzącego na dany numer.

Należy wybrać zakładkę Telefonia / Przypisanie numeru

Obraz przedstawiający ekran przypisywania numeru i konta do słuchawki Gigaset A540IP
Ekran przypisywania numeru i konta do słuchawki

Zarejestrowane w stacji słuchawki mają domyślne nazwy od INT1 do INT6. Dla każdej słuchawki można wskazać:

  1. Konto wykorzystywane do połączeń wychodzących;
  2. Konto wykorzystywane  do połączeń przychodzących (może być ich wiele. W przypadku wielokrotnego wyboru w przypadku połączenia na dany numer, zadzwoni kilka słuchawek jednocześnie).
  3. Nazwę (opcjonalnie): jest to nazwa wyświetlana na słuchawce na domyślnym ekranie.

Po zakończeniu konfiguracji należy wybrać przycisk “Ustaw”.


Zamknij [X]