Przejdź do menu nawigacji Przejdź do treści aktualnej strony
udogodnienia dla niedowidzących Rozmiar tekstu: Kontrast:  
Artboard 32 Artboard 5 Artboard 19

Zakładka Połączenia – Panel Użytkownika

Po rejestracji w FCN każdy użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego Panelu Użytkownika. Dzięki temu możesz całkowicie samodzielnie zarządzać swoim kontem – sprawdzać billing online, stworzyć  książkę telefoniczną, doładowywać konto, konfigurować usługi i połączenia według indywidualnych potrzeb.

Obraz przedstawiający stronę główną panelu użytkownika FCN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały spis połączeń jest dostępny po zalogowaniu się w panelu każdego użytkownika: Menu połączenia

Obraz przedstawiający listę zakładek w panelu FCN z zaznaczoną zakładką Połączenia.

 

 

W Menu Połączenia możesz:

1. Sprawdzić szczegółowy biling wszystkich połączeń wychodzących oraz przychodzących odebranych i nieodebranych
2. Sprawdzić szczegółowy biling wszystkich połączeń (opcje zaawansowane) w wybranym przedziale czasowym, dla wybranego użytkownika oraz operatora, przez którego zostało wykonane połączenie
3. Sprawdzić podsumowanie wszystkich wykonanych połączeń
4. Eksportować biling połączeń do zewnętrznego pliku .CSV

1. Szczegółowy billing połączeń

Połączenia – billing online Strona startowa Menu

Obraz przedstawiający billing połączeń w menu Połączenia w panelu FCN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenia rozpoczyna się od zestawienia ostatnio (od początku miesiąca) wykonanych odebranych połączeń wychodzących. Jeżeli w swoim panelu posiadasz więcej niż jednego użytkownika to zestawienie zawierać będzie listę wszystkich użytkowników, którzy wykonali połączenie (jak na rysunku powyżej).

Zestawienie zawiera:

  • nazwę użytkownika, który wykonał połączenie,
  • numer lub nazwę użytkownika, do którego dzwoniono,
  • nazwę operatora, który zrealizował połączenie,
  • datę i godzinę połączenia,
  • czas trwania połączenia,
  • stawkę za minutę połączenia zgodną z cennikiem danego operatora (obowiązuje naliczanie sekundowe!),
  • koszt połączenia

Aby sprawdzić zestawienie połączeń nieodebranych lub przychodzących (odebranych, nieodebranych), należy wybrać odpowiednią opcję: Połączenia nieodebrane

Obraz przedstawiający zakładki Wychodzące i Przychodzące w menu Połączenia w panelu FCN, a także rozwijaną listę wyboru połączeń odebranych i nieodebranych.

 

 

 

 

2. Szczegółowy biling wszystkich połączeń (opcje zaawansowane)

Dla każdego zestawienia połączeń wychodzących (odebranych, nieodebranych) i przychodzących (odebranych, nieodebranych) możesz zastosować opcje zaawansowane.

Obraz przedstawiający miejsce z linkiem do opcji zaawansowanych w menu Połączenia w panelu FCN.

 

Obraz przedstawiający opcje zaawansowane w menu Połączenia w panelu FCN. Można określić przedział czasowy, wybrać użytkownika i operatora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki temu masz możliwość wyświetlenia listy połączeń:

  • w wybranym przez siebie przedziale czasowym,
  • wykonanych lub odebranych przez wybranego użytkownika dodanego w Twoim panelu,
  • zrealizowanych przez wybranego operatora.

3. Podsumowanie połączeń

Dla każdego zestawienia połączeń, wychodzących (odebranych, nieodebranych) i przychodzących (odebranych, nieodebranych) wraz z dodatkowymi kryteriami ustalonymi w opcjach zaawansowanych, możesz wyświetlić podsumowanie połączeń.

Obraz przedstawiający stronę z podsumowaniem połączeń w menu Połączenia w panelu FCN. Podsumowanie zawiera dane z podziałem ze względu na konta oraz operatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eksport bilingu połączeń do zewnętrznego pliku CSV

Każdy dowolny biling połączeń możesz zapisać i przechowywać na dysku swojego komputera.

Przykład: Wybierz interesujące kryteria. Np. lista połączeń: Przychodzących, nieodebranych przez użytkownika Konsultant 2 w dniach od 2009-01-01 do 2009-02-10 (jak na rysunku poniżej).

Obraz przedstawiający stronę menu Połączenia w panelu FCN. Pod listą połączeń znajduje się przycisk Eksportuj do CSV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie kliknij przycisk Zastosuj i eksportuj link do CSV.


Zamknij [X]